ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!

Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27.
Bejárat: Diószegi út 64.

Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező Nőegylet, valamint a Vöröskereszt segítségével és szervezésében indult be a magyar nővér- és ápolónőképzés, melyhez egy újonnan épülő központi kórház létrehozása biztosíthatta a megfelelő szakmai hátteret.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

Az építkezés befejezését követően, 1884. október 19-én ünnepélyes keretek között I. Ferenc József avatta a Vöröskereszt Erzsébet Kórházává épületeinket.

Az ápolóképzés fejlődésével, a Vöröskereszt és különböző adományok, alapítványok anyagi támogatása révén a Kórház kapacitása, ágyszámai folyamatosan emelkedtek Az I. világháború éveiben hadikórház szerepét töltötte be az ekkorra már 800 ágyasra duzzasztott intézet.

A háború hatására a Vöröskereszt anyagilag kimerült, így már csak 28 aktív ágyat tudott működtetni összesen 2 pavilonban.

Ilyen körülmények késztették a Vöröskeresztet arra, hogy az Erzsébet Kórházat bérbe adja 30 évre a Magyar Posta Betegbiztosító Intézetének.

Ismét a fellendülés és a népszerűség évei következtek, amelynek következtében minden épületet renováltak, a parkot felújították, valamint új épület is felhúzásra került. A 1926 júniusában nyílhatott meg az újjávarázsolt kórház és szanatórium.

1944-45-ben, Budapest ostroma alatt több pavilont is bombatalálat ért, az ápolónőképző épületét le is kellett bontani. December 28-án a hadikórházat leszerelték, ettől kezdve a Vöröskereszt polgári kórháza lettünk.

1945-48 a helyreállítás, újjáépítés időszaka volt. Újraindult az ápolónőképzés is.

1949. január 1-i hatállyal a kórházat államosítják, a nevünk a továbbiakban Budapesti Állami Kórház, majd Győri úti Állami Kórház, kicsit később Alkotás utcai Állami Kórház lett.

1949 májusában a népjóléti miniszter az kéri a kórház igazgatójától, dr. Molnár Béla Emiltől, hogy az 1942 óta működő Országos Sportorvosi Intézet által beutal beteg vagy sérült sportolókat vegye fel a kórház és gyógykezelje.

A Rendelőintézet Sportklinika néven válik ismertté.

A Sportbiológiai Kutató Laboratórium 1950 áprilisában idetelepül és társintézményünk lesz.

Új nevünk: Sportklinika és Sportorvosi Kutató Laboratórium.

Ünnepélyes megnyitása 1951. február 23-án volt. Feladatául az egészségügyi miniszterhelyettes az élsportolók és a XII. kerület sportolók ambuláns ellátását jelölte meg.

Ezzel elérkeztünk a Sportkórház megalapításához.

1952-ben az egészségügyi miniszter kiadta a 8300-25/1952. Eü. M. sz. utasítást, melyben rendelkezett a testnevelés és a sportegészségügyi hálózat, az Országos Intézet (OTSI), a BTSI, a megyei-, járási-, városi-, budapesti kerületi rendelők, az egyesületi szakorvosok feladatairól. Ez a rendelet kodifikálja az intézet létrejöttét, feladat- és hatáskörét, szervezetét.

1952-ben Magyarország a Helsinki Olimpián rendkívüli sikereket ért el. A sikerekben jelentős segítséget nyújtottak a keret-, és az egyesületi orvosok, valamint az Országos Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet összes részlege.

Az intézetben folytatódott a pavilonok helyreállítása, felújítások, új részlegek és szakmák beindítása történt.

1967-ben a Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Tanácsa kiadta a sportolók egységes minősítési és nyilvántartási szabályzatát, mely a sportorvosi engedélyekkel foglalkozik.

A rendszerváltásig kialakításra került a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők is létrejöttek. Bevezetésre kerültek a terheléses vizsgálatok, kibővítésre került a belgyógyászati ellátás (Belgyógyászati-Kondicionáló Osztály), megalakult a Sportsebészeti és Ortopédiai Osztály.

Megkezdődött a számítógépes adatrögzítési rendszer kialakításának előkészülete a versenysportolók vizsgálati eredményeinek nyilvántartásában a Sportorvosi Ellenőrzési Osztályon.

1988-ban a szöuli Olimpiai Játékok után külön szervezetként működik tovább a Doppingellenőrző Vizsgálati Laboratórium.

1990-ben lett a kórház hivatalos neve Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI). Az ekkor elkészült Szervezeti és Működési Szabályzat, mely olyan szervezeti és vezetési struktúrát jelenített meg, mely kisebb változtatásokkal több mint egy évtizedig az intézet működésének alapját képezte.

1995-ben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási köréből a Minisztérium keretébe került át a sportolók sportorvosi vizsgálatainak anyagi támogatása, mellyel egy közvetlenebb szakmai irányítási és felügyeleti funkció is együtt járt.

1995-ben az OSEI egy lényegében használaton kívüli telekrész értékesítésével próbálta a pénzügyi, felújítási, karbantartási gondokra a fedezetet találni. Sajnos az Intézet gazdasági helyzete továbbra is folyamatosan romlott.

1996-ban megérintette Intézetünket is az összevonás szele, melynek alapján az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézettel, valamint az Országos Rehabilitációs Intézettel működtünk volna együtt az ORFI telephelyén. Ez a változtatás szerencsére nem valósult meg.

1998-ban felmerült a Kórház Semmelweis Egyetemhez való integrációja, mely szintén nem történt meg.

Ezzel egyidőben folyamatos ígéreteket kaptunk, hogy az Intézet épületeinek rekonstrukciója megvalósulhat, erre az anyagi fedezet rendelkezésre fog állni.

Szakmai sikereinkért, intézeti munkánkért, valamint tudományos tevékenységünkért többszörösen is dicséretben részesültünk.

Az ezredfordulóra a Sportkórház helyzete több területen is kritikussá vált.

Súlyos anyagi gondokkal küzdött, eszközei, létesítményei meglehetősen elavultak voltak.

Felmerült, hogy pavilonrendszerű épületeink egy esetleges felújítás után sem üzemeltethetőek gazdaságosan, helyzetünket csak egy új klinikai tömb létrehozásával tudnánk elfogadhatóvá tenni, megoldani.

2002 februárjában a kivitelezési munkák megkezdődtek, de a „költözés” elmaradt, mert az építkezés nem fejeződött be. (Reményeink szerint ez rövidesen megvalósulhat…)

Az elmúlt néhány évben fenyegette Intézetünket a megszűntetés és a fekvőbeteg ágyszámok csökkentése is, melyből egy jelentősen leredukálódott ellátási körrel rendelkező Intézetként kerültünk ki.

2009. július 15-ével új főigazgatója lett az Országos Sportegészségügyi Intézetnek, akinek messzemenő elképzelései, megvalósítási tervei nyomán remélhetőleg ismét szárnyra kap ez a sokat sanyargatott, de szakmailag felmagasztalt Intézet.

Számítunk sportolóink, betegeink, pácienseink töretlen bizalmára, mellyel a magyar sportegészségügyi ellátást és egyben Intézetünket támogatják.

Kedves Sportolóink és Betegeink!

Ezúton szeretnénk megköszönni azt a megértést, türelmet és pozitív hozzáállást, melyet a Sportkórház energetikai felújításának idején tanusítottak az Intézettel és kollégáinkkal szemben.

A fejlesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Kohéziós Alapból valósult meg, 499.997.514 forint összegben.

Megújult épületek-1

Megújult épületek-2

Megújult épületek-3

Megújult épületek-4

 

KEOP 5.6.0/B Európai Uniós pályázaton nyert támogatásból sor kerülhetett a műemléki épületek közül 4 db Hauszmann ház teljes energetikai felújítására (homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, födémfelújítás), további 1 épületben pedig nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés történt.

Közlemények:


1. Pavlik A., Hidas P.: Krónikus instabilitás kezelése semitendinosus ín felhasználásával. Hogyan csináljuk mi? In Vállbetegségek. Kaposi Mór Oktató Kórház kiadványa. Szerk: Fekete A., Szabó I, Szebeni E., Zomborszky Márton. 2015. 221-229.
2. Hidas P., Pavlik A.: Anatómia, biomechanika, fizikális és radiológiai vizsgálat. In Vállbetegségek. Kaposi Mór Oktató Kórház kiadványa. Szerk: Fekete A., Szabó I, Szebeni E., Zomborszky Márton. 2015. 129-137.
3. Pavlik A., Hidas P.: A subacromialis dekompresszió dilemmái ROK szakadás során. szükségesség, eredmények, nyitott, vagy artroszkópos technika? In A rotátorköpeny. Kaposi Mór Oktató Kórház kiadványa. Szerk: Szabó I, Lelovics Zs. 2014
4. Hidas P., Pavlik A.: Nyitott ROK rekonstrukció. Hogyan csináljuk mi? Tippek trükkök. In A rotátorköpeny. Kaposi Mór Oktató Kórház kiadványa. Szerk: Szabó I, Lelovics Zs. 2014
5. Pavlik A., Hidas P.: A vállízületi instabilitás kezelése Bankart műtéttel. In A vállízületi instabilitás. Kaposi Mór Oktató Kórház kiadványa. Szerk: Szabó I, Lelovics Zs. 2013
6. Hidas P., Pavlik A.: Hátsó instabilitás (visszatérő ficamok, subluxációk). Etiológia, klinikum, kezelési lehetőségek. In A vállízületi instabilitás. Kaposi Mór Oktató Kórház kiadványa. Szerk: Szabó I, Lelovics Zs. 2013
7. Tállay A., Dobos J., Hidas P., Halasi T.: Vonzó-e a sportorvoslás Magyarországon 2012-ben? Sportorvosi Szemle 54 (2)
8. Pavlik A., Szakács N., Hidas P.: Distalis biceps ínszakadás kezelése. Sportorvosi szemle. 2012. 54 (3)
9. Hidas P., Szakács N.: Sportsérülések előfordulása a Sportkórházban Epidemiológiai vizsgálat. Sportorvosi szemle. 2011. 52 (4) 113-124.
10. Pavlik A., Hidas P., Tállay A., Berkes I.: Femoral press fit fixation technique in ACL reconstuction using bone-patellar tendon-bone graft: a prospective clinical evaluation of 285 patients. Am J Sports Med 2006 Feb;34(2):220-5.
11. Pavlik A., Hidas P., Tállay A., Berkes I.: Elülső keresztszalag pótlásoknál alkalmazott rögzítések II.: Biomechanikai értékelés. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet, 2005, 48(3)
12. Pavlik A., Hidas P., Tállay A., Berkes I.: Elülső keresztszalag pótlásoknál alkalmazott rögzítések I.: Az ideális graftrögzítés. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet, 2005, 48(2)
13. HIDAS P., Pavlik A., Tállay A., Berkes I.: Femoral press-fit fixation in ACL reconstruction: Early comparative clinical results. Chirurgia kolana artroskopia traumatologia sportowa, 2005, 2 (1): 38-42.
14. HIDAS P., Illyés Gy., Pavlik A., Kendik Zs., Tállay A., Berkes I.: Femoralis press-fit rögzítés elülső keresztszalag pótlás során. A csontblokk beépülésének szövettani vizsgálata sertéseken. Orvosi Hetilap, 146 (10):471-475 2005.
15. Pavlik A., HIDAS P., Szabó J., Kendik Zs., Tállay A., Berkes I.: Elülső keresztszalag pótlásnál alkalmazott press-fit rögzítés biomechanikai tulajdonságainak változása a posztoperatív szakban sertés térdeknél. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet, 2005, 46(1)
16. Pavlik A., HIDAS P., Tállay A., Szabó J.: Elülső keresztszalag pótlásnál alkalmazott press-fit rögzítés és interferenciacsavaros rögzítés összehasonlító biomechanikai vizsgálata sertésektérdeknél. Sportorvosi Szemle, 2004, 45(2): 157-165
17. Pavlik A., HIDAS P., Czigány T., Berkes I.: Biomechanical evaluation of femoral press-fit fixation technique in ACL reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology and Arthroscopy, 2004, 12(6): 526-533.
18. Pavlik A., HIDAS P., Tállay A., Berkes I., Czigány T., Szabó J., Marczis B: Biomechanical evaluation of press-fit femoral fixation technique in ACL reconstruction. Human cadaver and animal studies. Research News, 2003, 1: 2-4.
19. Czigány T., Pavlik A., HIDAS P., Marczis B., Bárány T., Berkes I.: Térdszalag-pótlások biomechanikai vizsgálata. A Jövő Mérnöke. 2002, 49(1): 7
20. Pavlik A., HIDAS P., Tállay A., Berkes I.: Elülső keresztszalag pótlásnál alkalmazott femorális press-fit rögzítés. Korai eredmények. Orvosi Hetilap, 2002 Dec 15; 143(50) 2769-73
21. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., HIDAS P., Berkes I.: Elülső keresztszalag sérülés válogatott női kézilabdásoknál- kezelési anomáliák. Sportorvosi Szemle, 2002, 43 (2):107-117
22. Czigány T., Pavlik A., HIDAS P., Marczis B., Bárány T., Berkes I.: Biomechanical evaluation of knee ligament plasties. Ingenieur of the future. 49(1): 7. 2002
23. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., HIDAS P., Berkes I.: Elülső keresztszalag-szakadás válogatott női kézilabdázóknál – kezelési anomáliák. Sportorvosi Szemle, 43, 2002
24. HIDAS P, Pavlik A., Czigány T., Berkes I.: Elülső keresztszalagpótlás során alkalmazott femoralis press-fit rögzítés biomechanikai értékelése. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet, 2002, 45(2):126-131. 2002
25. HIDAS P., Hangody L., Csépai D., Pavlik A., Pantó T.: Mosaikplastik. Eine Alternative in der Behandlung des Osteochondritis dissecans im Ellenbogen. Arthroskopie. Band 15, Heft 2, 59-63, 2002
26. Pavlik A., Csépai D., HIDAS P.: Surgical treatment of chronic acromioclavicular joint dislocation by modified Weaver-Dunn procedure. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. Sep;9(5):307-12. 2001
27. Berkes I., HIDAS P.: Epidemiologie des patellofemoralen Schmerzsyndroms bei Sportlern und in der Normalbevölkerung. In C.J. Wirth, M. Rudert: DAS PATELLOFEMORALE SCHMERZSYNDROM (89-95) Steinkopf Darmstadt 2000
28. HIDAS P., Pavlik A., Berkes I., Halasi T.: Vordere Kreuzbandruptur bei Sportlern. Operative oder konservative Therapie? Arthroskopie, Band 11, Heft 2, 78-81, 1998
29. Pavlik A., Csépai D., HIDAS P.: Krónikus AC ízületi ficam műtéti kezelése. Sportorvosi Szemle, 39(1): 45-58, 1998
30. HIDAS P., Berkes I., Halasi T. : A patella lateralizáció kezelése. Nyitott, vagy artroszkópos lateralis release? Sportorvosi Szemle, 38(2): 89-97, 1997
31. HIDAS P., Berkes I.: Arthroskopischer und offener Lateral Release. Eine 5- bis 10- Jahres-retrospektive-Nachuntersuchung. Arthroskopie, Band 10, Heft 2 100-103, 1997
32. HIDAS P., Csépai D., Pavlik A.: Könyökízületi artroszkópia II. 1-8 éves utánvizsgálat. Sportorvosi Szemle, 38(1): 53-63, 1997
33. Csépai D., Pavlik A., HIDAS P.: Arthroscopic findings in posttraumatic-progressive anterior shoulder instability in professional athletes, Journal of Shoulder and Elbow Surgery 1996 (absztrakt)
34. Pavlik A., Csépai D., HIDAS P., Bánóczy A.: Sports ability after Bankart operation in professional athletes. Knee Surgery, Sports Traumatology and Arthroscopy, , 4(2):116-120, 1996
35. HIDAS P., Csépai D., Pavlik A.: Könyökízületi artroszkópia I. Artroszkópos anatómia, indikációk technika. Sportorvosi Szemle, 37(3): 149-162, 1996
36. Pavlik A., Csépai D., HIDAS P.: Restore of sports ability after Bankart operation in professional athletes Journal of Shoulder and Elbow Surgery 1995 (absztrakt)

Előadások:

1. Halasi T., Tóth B., Martos M., Balajti N.: Bursitis praepatellaris kezelése birkózóknál Nemzetközi Sportorvosi Szimpózium, Bp. 1986.
2. Halasi T., Lejkó D., Dobos J., Bartos G.: 247 Dacron protézissel pótolt elülső keresztszalag sérülés utánvizsgálatának eredményei Ortopéd Vándorgyűlés, Eger 1988. Magyar Sportorvos Társaság Tud. Konferenciája, Tata 1988. (Előadáskivonatok: 12. oldal)
3. Halasi T., Hehl I., Pavlik A.: Az ugrótérd diagnosztikája és kezelése MOT Vándorgyűlése, Pécs 1993.
4. Halasi T., Hehl I., Pavlik A.: Az ugrótérd konzervatív és műtéti kezelése II. Országos Sporttudományos Kongresszus, Bp. 1993.
5. Halasi T.: Külső térdrögzítők. OSEI Sportsebészeti Konferencia, Bp. 1993.
6. Halasi T.: Műanyag szalagok. OSEI Sportsebészeti Konferencia, Bp. 1993.
7. Halasi T., Hehl I., Bereznai I.: Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal MOT Vándorgyűlése, Debrecen 1994. (Absztrakt könyv: 159.)
8. Halasi T., Hidas P., Pavlik A.: Térd körüli tendinitisek sportolóknál Magyar Reumatológus Társaság Kongresszusa, Győr 1994., Akadémiai Bizottság Tud. Ülése, Szeged 1994.
9. Halasi T., Bartos G.: Felső ugróízületi instabilitás MOT Tudományos Ülése, Bp. 1994.
10. Halasi T., Bartos G., Bereznai I.: Krónikus felső ugróízületi instabilitás kezelése sportolóknál Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 1995.
11. Halasi T., Hehl I., Bereznai I., Knoll Zs.: Percutan Achilles-ínvarrat eredményei MOT Kongresszusa, Szeged 1995. (Előadáskivonatok: 43.)
12. Halasi T., Hidas P., Hehl I., Bereznai I.: Perkutane Achillessehnennaht AGA Kongresszus, Baden-Baden 1995.
13. Halasi T., Csépai D., Hehl I., Bereznai I.: Percutaneous Achilles tendon repair with endoscopic control Olasz Artroszkópos Kongresszus, Peruggia 1995., FIMS 8. Európai Sporto. Kongresszus, Granada 1995. (Abstracts: 168.)
14. Halasi T.: Külső rögzítők szerepe a sportsérülések megelőzésében és rehabilitációjában MOT Tudományos Ülése, Bp. 1996.
15. Halasi T., Hehl I., Bereznai I.: Percutaneous Achilles tendon repair with endoscopic control ESSKA Kongresszus, Bp. 1996. (Abstracts) Közép-Európai Ortopéd Kongresszus, Pozsony 1996. (Abstracts: 34.)
16. Halasi T., Bereznai I., Tállay A.: Krónikus felső ugróízületi instabilitás műtéti kezelése MOT Kongresszusa, Szekszárd 1997. (Abstracts: 52.)
17. Halasi T., Pavlik A., Hehl I.: Krónikus felső ugróízületi instabilitás akut szalagsérülés korai funkcionális kezelése után MOT Kongresszusa, Szekszárd 1997. (Abstracts: 53.)
18. Halasi T.: Meniscus-refixatio (rehabilitáció, eredmények) Magyar Artroszkópos Társaság Kongresszusa, Kaposvár 1997.
19. Halasi T., Besznyák M., Bereznai I.: Degeneratív elváltozások krónikus felső ugróízületi instabilitás műtéti kezelése után. Magyar Sportorvos Kongr., Bp. 1997.
20. Halasi T.: Chronic ankle instability (symposium), Anatomic reconstructions vs tenodeses: short term follow-up (results) ESSKA Kongr., Nizza 1998.
21. Halasi T., Pavlik A., Hehl I., Bereznai I.: Boka artroszkópia - indikáció, eredmények Magyar Artroszkópos Társaság II. Kongresszusa, Salgótarján 1998.
22. Halasi T., Berkes I.: A glukózamin-szulfát szerepe a sportorvosi gyakorlatban ORFI Tudományos Ülés, 1998. okt.
23. Halasi T.: Külboka szalagplasztikák eredményei MOT Tudományos Ülés, Bp. 1999.
24. Halasi T., Tállay A.: Alsó ugróízületi instabilitás előfordulása külboka szalagrekonstrukciók után. III. Országos Sporttud. Kongr., MTE 1999.
25. Halasi T., Berkes I.: A glukózamin-szulfát szerepe a sportorvosi gyakorlatban III. Országos Sporttud. Kongr., MTE 1999.
26. Halasi T., Dobos J., Bereznai I.: Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal. II. Lengyel - ukrán Artroszkópos Szimpózium, 1999. Május
27. Halasi T.: Felső ugróízületi artroszkópia. MAT III. Kongr. Debrecen 1999.
28. Halasi T., Tállay A.: Az alsó ugróízületi instabilitás diagnosztikája és kezelése sportolóknál. 30. Jubileumi Mozgásbiológiai Konferencia, MTE (Előadás-kivonatok: 41/1.)
29. Halasi T., Tállay A., Pavlik A., Berkes I.: A boka artroszkópia lehetőségei és előnyei sportolóknál. Magyar Sportorvoslás Millenniumi Konferenciája, Bp. (Absztrakt: Sporto. Szemle 41/1: 41.)
30. Halasi T., Tállay A., Pavlik A., Berkes I.: Percutaneous Achilles tendon repair with and without endoscopic control. ESSKA 9. Kongr. London 2000. (Abstract 08.04)
31. Halasi T., Tállay A., Pavlik A., Berkes I.: Percutan Achilles-ín varrat endoszkópos kontrollal és anélkül. Magyar Artroszkópos Társaság IV. Kongresszusa, Szombathely 2000.
32. Halasi T.: Az Achilles-ín friss szakadásának kezelése. MOT 44. Kongresszusa, Zalakaros 2001.
33. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A., Berkes I.: A new activity level score for the evaluation of ankle instability. FIMS 18. Világkongresszus, Bp. 2002.(Abstract: A-255)
34. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A., Berkes I.: Új bokaspecifikus aktivitási skála. MAT V. Kongresszusa, Salgótarján 2002.
35. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A., Berkes I.: A new activity score for the evaluation of ankle instability. 3. Európai Sportorvosi Kongresszus, Hasselt, 2003. (Abstracts: 34.o.)
36. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A.: Changes in joint position sense after operatively treated chronic lateral ankle instability. 28. FIMS Világkongresszus, Muscat, 2004. (Abstract Book 29.)
37. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A., Pavlik A.: Felső ugróízületi instabilitás műtéti kezelésének eredményei. Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 2004. (Absztrakt: Sporto. Szemle 45/1: 47.)
38. Halasi T., Kynsburg Á, Tállay A.: Az ízületi pozícióérzés változása felső ugróízületi instabilitás műtéti kezelése után. Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 2004. (Absztrakt: Sporto. Szemle 45/1: 46.)
39. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A.: Changes in joint position sense after operatively treated chronic lateral ankle instability. Poszter. 11. ESSKA Kongresszus, Athén 2004. (Abstracts 624.)
40. Halasi T.: Boka-artroszkópia. (Indikáció, technika, szövődmények). Referátum. MAT Kongresszusa, Kaposvár 2004.
41. Halasi T., Kynsburg Á, Tállay A.: Az ízületi pozícióérzés változása felső ugróízületi instabilitás műtéti kezelése után. MAT Kongresszusa, Kaposvár 2004.
42. Halasi T., Kynsburg Á, Tállay A.: Az ízületi pozícióérzés változása felső ugróízületi instabilitás konzervatív kezelése után. MAT Kongresszusa, Kaposvár 2004.
43. Halasi T., Dobos J.: Own experience in percutaneous Achilles tendon repair. II. Lengyel Sporttraumatológus Kongresszus, Varsó 2005.
44. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A.: Changes in joint position sense after operatively treated chronic lateral ankle instability. (Abstract 83) 4. Európai Sportorvos Kongresszus, Lemesos, 2005.
45. Halasi T., Fröhlich P., Kynsburg Á.: Sportolók lábsérülései, kezelési módszerek. Podológiai és Lábsebészeti Társaság IX. Vándorgyűlése, Galyatető, 2005.
46. Halasi T., Dobos J., Kynsburg Á.: Tizenegy év tapasztalatai a percutan Achilles-ín varrattal. MST Kongresszus, Budapest 2006. (Absztrakt: Sporto. Szemle 47/1: 42.)
47. Halasi T., Pavlik A., Vleskó G., Percze T., Tállay A.: Mozgásjavító műtétek a felső ugróízületben. MAT Kongresszusa, Tata, 2006.
48. Halasi T., Dobos J., Kynsburg Á.: Tizenegy év tapasztalatai a percutan Achilles-ín varrattal. Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Vándorgyűlés, Visegrád, 2006.
49. Halasi T.: A bokatáji lágyrészsérülések kezelése. Dalmady Emlékülés, OSEI, 2006.
50. Halasi T.: A percutan Achilles-ín varrat közép-, hosszú távú eredményei. MOT és MTT közös Kongresszusa, Nyíregyháza, 2007.
51. Halasi T., Pavlik A., Vleskó G., Tállay A.: Artroszkópos mozgásjavító műtétek a felső ugróízületben. MST Kongresszusa, Bp., 2008.
52. Halasi T., Lakatos T.: Mikor ne végezzünk artroszkópiát trauma nélküli ízületi duzzanat esetén? MAT X. Kongresszua, Budapest, 2008.
53. Halasi T.: Tippek a Sportkórházból. MAT X. Kongresszua, Budapest, 2008.
54. Halasi T., Toman J., ifj. Halasi T.: Evans-műtét a felső ugróízületi instabilitás kezelésére. MOT Kongr. MAT Szekcióülés, Szolnok, 2009.
55. Halasi T.: Artroszkópia indikációja trauma nélküli ízületi duzzanat esetén. OSEI Tud. Ülés, 2009.
56. Halasi T.: Modern módszerek a sportsérülések kezelésében. Interdiszciplináris Fórum, Bp. 2009.
57. Halasi T.: Jones-törés műtéti kezelése sportolóknál. MOT-MTT közös Kongresszusa, Pécs, 2010.
58. Halasi T.: Changes in joint position sense after operatively treated chronic lateral ankle instability. II. Nemzetközi Sporto. Szimpózium, Palics, 2010.
59. Halasi T., Dobos J.: Tizenöt év tapasztalatai a percutan Achilles-ín varrattal. Ukrán Artroszkópos és Sporttraumatológiai Kongresszus, 2010.
60. Halasi T., Pavlik A., Toman J.: Jones-törés műtéti kezelése sportolóknál. MST Kongresszus, Bp. 2010.
61. Halasi T.: A magyar artroszkópos oktatás, múlt és jelen. MAT 11. Kongresszusa, Cserkeszőlő, 2010.
62. Halasi T.: Modern terápiás eljárások a bokatájon. X. Lélek Imre Emlékülés, Hévíz, 2011.
63. Halasi T., Toman J., ifj. Halasi T.: A peroneus-ín luxáció műtéti kezelése. MOT-MTT Kongr. Debrecen, 2011.
64. Halasi T.: Boka artroszkópia, tendoszkópiák a bokatájon. Artroszkópos Szimpózium, Visegrád, 2011.
65. Halasi T.: Meniscus sérülések differenciál diagnosztikája. Artroszkópos Szimpózium, Visegrád, 2011.
66. Halasi T., Tállay A., Téglásy Gy., Soós Á.: Az OSEI tapasztalatai az Olimpiai Call Center működtetésével. MST Kongr. Budapest, 2012.
67. Halasi T., Toman J.: Endoszkópiák a bokatájon. MST Kongr. Budapest, 2012.
68. Halasi T., Toman J., ifj. Halasi T.: A peroneus-ín luxáció műtéti kezelése. MST Kongr. Budapest, 2012.
69. Halasi T.: Sportártalmak korszerű kezelése. Osteológiai Társ. Kongresszusa, Bfüred, 2012.
70. Halasi T.: Lágyrész endoszkópia. MAT Kongr. Parád, 2012.
71. Halasi T.: A boka artroszkópos műtétjei. Tudományos Ülés, Nyíregyháza, 2012.
72. Halasi T.: A bokatáj sportsérülései. Tudományos Ülés, Nyíregyháza, 2012.
73. Halasi T.: Londoni esetismertetések. OSEI Tudományos Ülés. 2012.
74. Halasi T.: Sportsebészetünk a sportolókért. OSEI Jubileumi Tud. Ülés. 2012.
75. Halasi T., Papp E., Toman J.: Sportolók lágyéktáji fájdalmainak differenciál diagnosztikája. MOT-MTT Kongr. Bp. 2013.
76. Halasi T.: Nem konvencionális gyógymódok alkalmazása. MST-OSEI Tud. Ülés 2013.
77. Halasi T.: Lokális steroid kezelés. MST-OSEI Tud. Ülés 2013.
78. Halasi T.: Nem konvencionális gyógymódok alkalmazása. MST Kongr. Bp. 2014.
79. Halasi T., Papp E., Toman J.: Adduktor szindróma differenciál diagnosztikája. MST Kongr. Bp. 2014.
80. Halasi T., Tátrai M., Toman J., Tállay A.: Osteochondritis dissecans tali műtéti kezelésének eredményei. MAT Kongr. Szolnok, 2014.
81. Halasi T.: Esetismertetés. ESSKA-AFAS Symposium, Bp. 2015.

 

Előadások társszerzőként:

1. Lejkó D., Tóth B., Bereznai I., Halasi T.: Térdízületi elülső keresztszalag pótlása műanyag szalaggal Magyar Sportorvos Társaság Kongresszusa, Kecskemét 1985.
2. Tóth B., Veress A., Halasi T., Martos M.: Hasi műtéten átesett birkózók kezelésével és rehabilitációjával szerzett tapasztalataink Nemzetközi Sportorvosi Szimpózium, Bp. 1986.
3. Balajti N., Nyíredy G., Halasi T.: Epicondylitis medialis és lateralis humeri kezelésével szerzett tapasztalataink osztályunkon Magyar Ortopéd Társaság Fiatal Orvosok Fóruma, Bp. 1987.
4. Lejkó D., Tóth B., Bereznai I., Halasi T.: Inveterált térdízületi elülső keresztszalag sérülések műtéti ellátásában szerzett tapasztalataink (poszter) XI. Kísérletes Sebészeti Kongresszus, Szeged 1987.
5. Lejkó D., Nyíredy G., Halasi T., Hehl I.: A teljes meniscus eltávolítás szerepe a degeneratív porcelváltozások kialakulásában Magyar Sportorvos Társaság Tud. Konferenciája, Tata 1988. (Előadáskivonatok: 10. oldal)
6. Martos M., Tóth B., Bereznai I., Csépai D., Halasi T.: Tapasztalataink a térdízület elülső keresztszalagsérülésének akut ellátásában Magyar Sportorvos Társaság Tud. Konferenciája, Tata 1988. (Előadáskivonatok: 11. oldal)
7. Nemes Gy., Balázsy S., Dobos J., Halasi T.: Kompromisszumok a sportolók clavicula töréseinek kezelésében Traumatológiai Vándorgyűlés,Miskolc 1990.
8. Mecseki S., Lejkó D., Bartos G., Halasi T.: Ambulanter ellátható sportsérülések Traumatológiai Vándorgyűlés, Veszprém 1992.
9. Lejkó D., Halasi T., Dobos J., Pavlik A.: Inak idült sportártalmai MOT Tudományos Ülése, Bp. 1993.
10. Hehl I., Halasi T.: Folyamatos passzív mozgatás szerepe az LCA-pótlás utókezelésében MOT Vándorgyűlése, Pécs 1993.
11. Lejkó D., Halasi T., Martos M.: Az adductor szindróma konzervatív és műtéti kezelése MOT Vándorgyűlése, Pécs 1993.
12. Hehl I., Halasi T., Hagymási M.: Lágyrészsérülések, műtét után kialakult térdízületi mozgáskorlátozottság kezelése Traumatológiai Vándorgyűlés, Győr 1993. Országos Sporttudományos Kongresszus, Bp. 1993.
13. Hehl I., Halasi T., Martos M., Hagymási M.: Limited range of motion following knee ligament surgery FIMS 7. Európai Sporto. Kongr., Nicosia 1993. (Abstracts: 138. o.)
14. Pavlik A., Berkes I., Hehl I., Halasi T.: Observations on arthroscopy in adolescents and children 10. Izraeli Sporto. Szimpózium, Jeruzsálem 1994.
15. Csépai D., Pavlik A., Halasi T.: Arthroscopic findings in the painful shoulder at overhead athletes 10. Izraeli Sporto. Szimpózium, Jeruzsálem 1994.
16. Berkes I., Halasi T.: Artroszkópos synovectomia Magyar Artroszkópos Szekció Tud. Konferenciája, Kaposvár 1994.
17. Hehl I., Halasi T., Berkes I.: Meniscus-visszavarrás eredményei MOT Vándorgyűlése, Debrecen 1994. (Absztrakt könyv: 44.)
18. Berkes I., Józsa L., Knoll Zs., Halasi T.: Remodeling of autologous patellar tendon used for the replacement of ACL 25. Sporto. Világkongresszus, Athén 1994.
19. Lejkó D., Halasi T.: Lágyéktáji fájdalmak sportolóknál Magyar Reumatol.Társaság Kongresszusa, Győr 1994.
20. Hehl I., Halasi T., Berkes I.: A meniscus-visszavarrás eredményei sportolóknál Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 1995.
21. Bartos G., Halasi T., Bereznai I.: A külbokaszalag akut sérüléseinek ellátása sportolóknál Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 1995.
22. Hepp F., Halasi T., Klemencsics Z.: Kosárlabdázók külbokaszalag sérülésének prevenciója Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 1995.
23. Hehl I., Halasi T., Leopold L.: Az artroszkópia szerepe a 18 év alatti betegek ellátásában MOT Kongresszusa, Szeged 1995. (Előadáskivonatok: 199.)
24. Bartos G., Halasi T., Bereznai I.: A felső ugróízületi ventralis impingement szindróma (poszter) MOT Kongresszusa, Szeged 1995.(Előadáskivonatok: 225.)
25. Bartos G., Halasi T., Bereznai I.: Anterior impingement syndrome of talocrural joint (poster) FIMS 8. Európai Sporto. Kongresszus, Granada (Abstracts: 187/b.)
26. Hehl I., Halasi T., Leopold L.: The role of arthroscopy in the treatment of patients under 18 years (poster) FIMS 8. Európai Sporto. Kongresszus, Granada 1995. (Abstracts: 179.)
27. Bartos G., Halasi T., Bereznai I.: Conflict syndrome in the talocrural joint Lengyel Sporttraumatológiai Kongresszus, Varsó 1996.
28. Bartos G., Halasi T., Bereznai I.: Anterior impingement syndrome of the talocrural joint (poster) ESSKA Kongresszus, Bp. 1996. (Abstracts)
29. Hehl I., Halasi T.: Loss of motion following knee ligament surgery Közép-Európai Ortopéd Kongresszus, Pozsony 1996. (Abstracts: 37.)
30. Hidas P., Berkes I., Bartos G., Halasi T.: Arthroscopischer und offener Lateral-Release AGA Kongresszus, Davos 1996. (Abstracts: 7.)
31. Tállay A., Hehl I., Halasi T.: Fedett LCA-pótlás semitendinosus ínnal Magyar Artroszkópos Társaság Kongresszusa, Kaposvár 1997.
32. Dobos J., Halasi T.: Femoralis csontblokk rögzítésének új lehetősége transtibialis LCA-pótlás esetén Magyar Artroszkópos Társ. Kongresszusa, Kaposvár 1997.
33. Szájbely J., Halasi T., Bártfai J.: A fedett Achilles-ín szakadás percutan műtéti megoldásának korszerű rehabilitációja Magyar Sportorvos Kongr., Bp. 1997.
34. Tállay A., Hehl I., Halasi T.: Artroszkópos és nyitott meniscus reszekció eredményei sportoló és nem sportoló beteganyagban Magyar Sportorvos Kongr., Bp. 1997.
35. Hehl I., Halasi T., Leopold L.: Az artroszkópia helye a 18 év alatti sportolók ellátásában Magyar Sportorvos Kongr., Bp. 1997.
36. Tállay A., Halasi T., Hehl I.: The results of arthroscopic and open meniscus resection in professional and recreational athletes - 10 years retrospective follow-up study ESSKA Kongr., Nizza 1998. (Book of Abstracts: 90.)
37. Dobos J., Halasi T.: Artroszkópia szerepe a gyerekkori talus osteochondritis dissecans kezelésében Gyermektraumatológiai Kongr., Debrecen 1998.
38. Berkes I., Halasi T.: A glukózamin-szulfát szerepe a sportorvosi gyakorlatban Reumatológus Társ. Vándorgyűlése, Siófok 1998.
39. Dobos J., Halasi T.: Artroszkópia szerepe a talus osteochondritis kezelésében II. Magyar Lábsebészeti és Podiátriai Tudományos Ülés, Debrecen 1998.
40. Tállay A., Berkes I., Halasi T.: Térdízületi diszlokációk III. Országos Sporttud. Kongr., MTE 1999.
41. Balogh E., Halasi T., Lejkó D., Tállay A., Varga Zs., Besznyák M.: A laterális bokaszalagok MR és UH diagnosztikájával szerzett tapasztalataink Osteológiai Napok, Balatonfüred 1999.
42. Krips R., van Dijk C.N., Farkas T., Halasi T., Jarvinen M.: Anatomic reconstruction versus tenodesis for chronic anterolateral instability of the ankle joint: 2-10 years follow-up - a retrospective multicentre study 4. EFORT Kongresszus, Brüsszel 1999. (Abstracts: .)
43. Krips R., van Dijk C.N., Halasi T., Jarvinen M., Lanzetta A.: Anatomic reconstruction versus tenodesis for chronic anterolateral instability of the ankle joint: 10-15 years follow-up - a retrospective multicentre study EFORT Kongresszus, Brüsszel 1999. (Abstracts: .)
44. Szájbely J., Halasi T.: A bokaízületi instabilitások proprioceptív edzése MOT 42. Kongresszus, Kaposvár 1999. (Összefoglalók: 72. oldal) Gyógytornász Kongresszus, Kecskemét 1999.
45. Berkes I., Halasi T.: Boka artroszkópia. III. Magyar Lábsebészeti és Podiátriai Ülés, Lakitelek 1999.
46. Dobos J., Halasi T., Balogh E.: Fedett és nyitott lateral release objektív és szubjektív eredményeinek összehasonlítása. MAT III. Kongr., Debrecen 1999.
47. Tállay A., Berkes I., Halasi T.: LCA pótlás különböző rögzítési lehetőségeivel szerzett tapasztalataink - a nehézségek bemutatása. MAT III. Kongr., Debrecen 1999.
48. Tállay A., Halasi T., Pavlik A.: Foot arch deformities and their effect on the knee joint. PhD hallgatók Nemzetközi Konferenciája, Miskolc 1999.
49. Tállay A., Halasi T., Pavlik A.: A lábboltozat deformitások hatása a térdízület stabilitására sportolóknál. 30. Jubileumi Mozgásbiológiai Konferencia, MTE 1999. (Előadás-kivonatok: 12/2.)
50. Hepp F., Halasi T.: A kosárlabdázók leggyakoribb túlterheléses ártalmai. Magyar Sportorvoslás Millenniumi Konf., Bp. 2000. (Absztrakt: Sporto. Szemle 41/1: 43.)
51. Tállay A., Halasi T.: Elülső keresztszalag-sérülés kézilabdázóknál. Magyar Sportorvoslás Millenniumi Konf, Bp. 2000. (Absztrakt: Sporto. Szemle 41/1: 75.)
52. Balogh E., Halasi T., Tállay A., Lejkó D., Varga Zs.: A boka lateralis instabilitásának MR és UH diagnosztikájával szerzett tapasztalataink. Magyar Sportorvoslás Millenniumi Konferenciája, Bp. 2000. (Absztrakt: Sporto. Szemle 41/1: 16.)
53. Berkes I., Halasi T.: Operative procedures on overuse injuries in athletes. Svájci Sportorvos Társaság Kongresszusa, Lausanne 2000.
54. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., Hidas P.: Artroszkópos és nyitott meniszkusz reszekció eredményei sportoló és nem sportoló beteganyagban. MOT 43. Kongresszusa, Debrecen 2000.
55. Tállay A., Halasi T.: Elülső keresztszalag-sérülés kézilabdázóknál. Magyar Artroszkópos Társaság IV. Kongresszusa, Szombathely 2000.
56. Varga I., Halasi T.: Obes betegek mozgásterápiája során felmerülő mozgásszervi problémák. Magyar Elhízástudományi Társaság II. Kongresszusa, Dobogókő 2001.
57. Berkes I., Halasi T.: Current concepts on ankle arthroscopy. Közép-Európai Ortopéd Kongresszus, Dubrovnik 2002.
58. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., Tóth Sz., Kynsburg Á., Berkes I.: Incidence of the patellofemoral pain syndrome in adolescents. BME Tud. Konferencia, Bp. 2002.
59. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., Tóth Sz., Hidas P., Berkes I.: Patellofemoral pain syndrome in adolescent men. Evaluation of the biomechanical risk factors of the lower extremity. Ortopedia, Biomeccanica, Riabilitazione Sportiva Kongresszus, Assisi 2002.
60. Kynsburg Á., Halasi T.: Bokasérülések epidemiológiája. MAT V. Kongresszusa, Salgótarján 2002.
61. Tállay A., Halasi T., Kynsburg Á., Pavlik A.: A patellofemoralis fájdalom szindróma biomechanikai hátterének elemzése. MAT V. Kongresszusa, Salgótarján 2002.
62. Kynsburg Á., Tállay A., Halasi T.: Epidemiology of ankle injuries in sports. Poszter, 3. Európai Sportorvosi Kongresszus, Hasselt 2003. (Abstracts: 88. o.)
63. Tállay A., Kynsburg Á., Halasi T.: Patellofemoral pain syndrome in adolescents. 3. Európai Sportorvosi Kongresszus, Hasselt 2003. (Abstracts: 47. o.)
64. Berkes I., Halasi T.: Újdonságok az artroszlópiában. MAT VI. Kongresszusa, Bp. 2003.
65. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Joint position sense characteristics of ten young healthy athletes. 28. FIMS Világkongresszus, Muscat, 2004. (Abstract Book 45.)
66. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Changes in joint position sense after conservatively treated chronic lateral ankle instability. 28. FIMS Világkongresszus, Muscat, 2004. (Abstract Book 26.)
67. Tállay A., Kynsburg Á, Halasi T.: A patellofemorális fájdalomszindróma epidemiológiája. Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 2004. (Absztrakt: Sporto. Szemle 45/1: 98.)
68. Toman J., Halasi T., Martos É.: A szisztémás enzimterápia hatása a vérömleny felszívódására sportsérülések után. Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 2004. (Absztrakt: Sporto. Szemle 45/1: 101.)
69. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Ízületi pozícióérzés vizsgálata fiatal sportolóknál. Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 2004. (Absztrakt: Sporto. Szemle 45/1: 65.)
70. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Proprioceptív tréning hatása az ízületi pozícióérzésre felső ugróízületi instabilitás esetén. Magyar Sportorvos Kongresszus, Bp. 2004. (Absztrakt: Sporto. Szemle 45/1: 66.)
71. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A., Berkes I.: A new activity score for the evaluation of ankle instability. 3. Európai Sporttraumatológiai Kongresszus, Madrid 2004. (Abstracts 0-08)
72. Kynsburg Á., Tállay A., Halasi T.: Epidemiology of ankle injuries in sports. Poszter, 3. Európai Sporttraumatológiai Kongresszus, Madrid 2004. (Abstracts P-38)
73. Kynsburg Á., Halasi T.: Ankle joint position sense in healthy athletes and in chronic lateral ankle instability. APOA-ESSKA Tud. Ülés, Bp. 2004.
74. Várallyay Gy., Balogh E., Halasi T.: Traumás spondylolysis MR képe. V. Magyar Osteológiai Kongresszus, Balatonfüred 2004. (legjobb kazuisztika díj)
75. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Changes in joint position sense after conservatively treated chronic lateral ankle instability. 11. ESSKA Kongresszus, Athén 2004. (Abstracts 51.)
76. Kynsburg Á., Tállay A., Pavlik A., Hidas P., Halasi T., Berkes I.: Patellofemoral pain syndrome in adolescent males. 11. ESSKA Kongresszus, Athén 2004. (Abstracts 98.)
77. Tállay A., Kynsburg Á., Pavlik A., Hidas P, Halasi T., Berkes I.: Patellofemoral pain syndrome in adolescent females. Poszter. 11. ESSKA Kongresszus, Athén 2004. (Abstracts 431.)
78. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Ankle joint position sense characteristics of ten young healthy athletes. Poszter. 11. ESSKA Kongresszus, Athén 2004. (Abstracts 625.)
79. Fröhlich P., Halasi T.: Meniscus refixatio. Dél-Magyarországi Regionális Trauma. Konf., Szeged 2004.
80. Berkes I., Kynsburg Á., Halasi T.: Achilles tendon repair. (Invited lecture) XXI. Century Sports Trauma Congr., Portó 2004.
81. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Changes in joint position sense after conservatively treated chronic lateral ankle instability. (Abstract 81) 4. Európai Sportorvos Kongresszus, Lemesos, 2005.
82. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A.: Joint position sense characteristics of ten young healthy athletes. (Poszter, Abstract 82) 4. Európai Sportorvos Kongresszus, Lemesos, 2005.
83. Toman J., Halasi T., Kynsburg Á.: "Medialis meniscoid" a felső ugróízületben. MST Kongresszus, Budapest, 2006. (Absztrakt: Sporto. Szemle 47/1: 94.)
84. Pavlik A, Halasi T., Tállay A., Hidas P., Berkes I.: Sportolók alsó végtagi fáradásos töréseinek diagnosztikája és kezelése. MST Kongresszus, Budapest, 2006. (Absztrakt: Sporto. Szemle 47/1: 73.)
85. Gloviczki B., Halasi T., Zewdu M.: Az Achilles paratendinózis ultrahang diagnosztikája. MST Kongresszus, Budapest, 2006. (Absztrakt: Sporto. Szemle 47/1: 39.)
86. Balogh E., Pavlik A., Halasi T., Börzsei V.: A boka mögött futó inak rendellenes elhelyezkedésével szerzett tapasztalataink. MST Kongresszus, Budapest, 2006. (Absztrakt: Sporto. Szemle 47/1: 24.)
87. Pavlik A., Halasi T., Tállay A., Hidas P.: Diagnosis and treatment of lower limb stress fractures in elite athletes. Poster. 12. ESSKA 2000 Kongresszus, Innsbruck, 2006. (Abstracts P-449)
88. Pavlik A., Halasi T., Tállay A., Hidas P., Fröhlich P., Berkes I.: Sportolók alsó végtagi fáradásos töréseinek diagnosztikája és kezelése. MOT Kongresszus, Budapest, 2006.
89. Toman J., Halasi T., Kynsburg Á.: "Medialis meniscoid" a felső ugróízületben. MAT Kongresszusa, Tata, 2006.
90. Gloviczki B., Halasi T., Zewdu M.: Az Achilles paratendinosis ultrahang diagnosztikája. MOT és MTT közös Kongresszusa, Nyíregyháza, 2007.
91. Pavlik A., Halasi T., Fröhlich P.: Sportolók fáradásos töréseinek diagnosztikája és kezelése. Elektronikus poszter. MOT és MTT közös Kongresszusa, Nyíregyháza, 2007.
92. Pavlik A., Halasi T., Fröhlich P.: Diagnosis and treatment of lower limb stress fractures in elite athletes. Európai Sportorvosi Kongr. Prága, 2007.
93. Kynsburg Á., Halasi T., Pánics G., Tállay A.: Changes in ankle joint position sense in elite female handball players as a result of a special injury prevention training. Európai Sportorvosi Kongr. Prága, 2007.
94. Pavlik A., Halasi T., Fröhlich P.: Sportolók alsó végtagi fáradásos töréseinek diagnosztikája és kezelése. MTT Kongr. Tapolca, 2009.
95. Pavlik A., Halasi T., Fröhlich P.: Lower limb stress fractures in elite athletes. Közép-Kelet-Eur. ESSKA Kongr. Varsó, 2009.
96. Tállay A., Halasi T., Pavlik A.: Nemzeti Keresztszalag Regiszter. MOT Kongr. MAT Szekcióülés, Szolnok, 2009.
97. Kynsburg Á., Pánics G., Halasi T., Tállay A.: Changes in ankle joint position sense in elite female handball players as a result of a special injury-prevention training. ESSKA Kongr. Oslo, 2010.
98. Tállay A., Pavlik A., Torma K., Halasi T.: Sportorvosi tapasztalatok labdarúgó akadémista gyermekek ellátásával. MST Kongr. Budapest, 2010.
99. Tállay A., Pavlik A., Halasi T.: Az Achilles-ín túlterheléses sportártalmainak konzervatív kezelési lehetőségei. MST Kongr. Budapest, 2010.
100. Toman J., Halasi T.: A tuberculum intercondylare tibiae tertiumjelentősége LCA-sérülés esetén. MAT 11. Kongr. Cserkeszőlő, 2010.
101. Tállay A., Baricza S., Pavlik A., Halasi T.: Intraarticularis postoperativ fájdalomcsillapítás artroszkópos műtétek után. MAT 11. Kongr. Cserkeszőlő, 2010.
102. Kynsburg Á., Pánics G., Halasi T., Tállay A.: Changes in ankle joint position sense in elite female handball players as a result of a special injury-prevention training. Eur. Sporttrauma Kongr. Salzburg, 2011.
103. Toman J., Halasi T.: Tuberculum intercondylare tertium. Weill-Cornvell Szeminárium, Salzburg, 2011.
104. Tállay A., Halasi T.: Late effects of team handball in female national team players. Poszter, ESSKA Kongr. Genf, 2012.
105. Nyizsnyánszki A., Halasi T., Kovács R., Tállay A., Toman J.: Az ultrahang vizsgálat szerepe a végtagi lágyrész sérülések diagnosztikájában. MST Kongr. Budapest, 2012.
106. Soós E., Nyizsnyánszki A., Halasi T., Tállay A.: A patellofemoralis ízület rendellenességei és azok radiológiai eltéréseinek vizsgálata sportolóknál. MST Kongr. Budapest, 2012.
107. Tállay A., Pavlik A., Halasi T.: Korai térdízületi porckopás válogatott kézilabdázóknál. MST Kongr. Budapest, 2012.
108. Tállay A., Pavlik A., Halasi T.: Arthrosis és sport. MST Kongr. Budapest, 2012.
109. Tállay A., Pavlik A., Hidas P., Dobos J., Halasi T.: Vonzó-e a sportorvoslás 2012-ben Magyarországon? MST Kongr. Budapest, 2012.
110. Deák V., Halasi T.: Válogatott sportolók szűrővizsgálatainak tapasztalatai (esetismertetések). MST Kongr. Budapest, 2012.
111. Toman J., Halasi T.: Commotio a labdarúgásban. MST Kongr. Budapest, 2012.
112. Tállay A., Halasi T.: A korai agresszív rehabilitáció lehetséges káros hatásai az LCA-pótlás hosszútávú eredményeire. MAT Kongr. Parád, 2012.
113. Tállay A., Tátrai M., Halasi T.: Meniscus gyök sérülés. MOT-MTT Kongr. Bp. 2013.
114. Toman J., Halasi T., Tállay A.: A vörösvértest-süllyedés változása totál térdprotézis-beültetését követően. MOT-MTT Kongr. Bp. 2013.
115. Tállay A., Halasi T.: Modern trendek az elülső keresztszalag pótlásban. MAT Szimpózium, Visegrád, 2013.
116. Tállay A. Halasi T.: Patellofemoralis fájdalom szindróma, diagnosztika és konzervatív kezelés. MAT Szimpózium, Visegrád, 2013.
117. Toman J., Halasi T.: Kompetencia a sportorvoslásban. MST Kongr. Bp. 2014.
118. Kovács R., Szakács N., Nyizsnyánszki A., Halasi T.: Sportképességet befolyásoló elváltozások a csuklón és a kézen. MST Kongr. Bp. 2014.
119. Tállay A., Toman J., Halasi T.: Meniscus gyök sérülés. MST Kongr. Bp. 2014.
120. Tállay A., Toman J., Tátrai M., Halasi T.: Meniscus gyök sérülés. MOT-MTT Kongr. Szeged, 2014.
121. Toman J., Halasi T., Tállay A.: Porcfelszín-kezelés a bokaízületben. Referátum. MAT Kongr. Szolnok, 2014.
122. Tállay A., Halasi T.: Hypermobil medialis meniscus – kezelési lehetőségek. MAT Kongr. Szolnok, 2014.
123. Tállay A., Széplaki A., Halasi T.: Társsérülések elemzése 50 LCA-pótlás után. MOT-MTT Kongr. Sárvár, 2015.

 

Közlemények:

1. Halasi T., Lejkó D., Dobos J., Bartos G.: 247 Dacron protézissel végzett elülső keresztszalag pótlás utánvizsgálatának eredményei (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 29/3-4: 210-211, 1988.
2. Halasi T., Hehl I.: Tapasztalataink a serdülők és gyermekek artroszkópiájában Sportorvosi Szemle 34/1: 55-60, 1993.
3. Halasi T., Hehl I., Pavlik A.: Az ugrótérd konzervatív és műtéti kezelése In: Sport és életmód. II. Orsz. Sporttud. Kongr. Előadások. Bp. 1993. kötet 38-40,
4. Halasi T.: Külső térdrögzítők alkalmazása a gyakorlatban Sportorvosi Szemle 35/1: 55-61, 1994.
5. Halasi T., Hehl I., Esztergályos J., Gaál M.: Az ugrótérd-szindróma diagnosztikája és kezelése Magyar Traumatológia 37/2: 107-115, 1994.
6. Halasi T., Bartos G., Bereznai I.: Krónikus felső ugróízületi instabilitás kezelése sportolóknál (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 36/1: 36, 1995.
7. Halasi T., Hehl I., Bereznai I.: Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal Magyar Traumatológia 38/1: 31-39, 1995.
8. Halasi T., Pavlik A., Hehl I.: Krónikus felső ugróízületi instabilitás akut szalagsérülés korai funkcionális kezelése után Sportorvosi Szemle 38/3: 183-190, 1997.
9. Halasi T., Besznyák M., Bereznai I.: Degeneratív elváltozások krónikus felső ugróízületi instabilitás műtéti kezelése után (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 38/4: 223, 1997.
10. Halasi T.: A poszttraumás arthrosis megelőzése (Tankönyv fejezet) In: Cziffer E., Fröhlich P.: Gipsztechnika, ortézisek. 65-71. MSBA, Budapest, 1999.
11. Halasi T.: A glukózamin-szulfát alkalmazása a sportsebészeti gyakorlatban. Hippocrates II./5: 291, 2000.
12. Halasi T., Tállay A., Pavlik A., Berkes I.: Felső ugróízületi artroszkópia Magyar Traumatológia 43/4: 265-274, 2000.
13. Halasi T.: Ugróízület, láb (CD fejezet) In: Dobos J.: Mozgásszervi lágyrész elváltozások fizikális vizsgálata (CD) Melinda Kft., Budapest, 2001.
14. Halasi T., Tállay A., Berkes I.: Percutaneous Achilles tendon repair with and without endoscopic controll. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 11/6: 409-414, 2003.
15. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A., Berkes I.: Development of a new activity score for the evaluation of ankle instability. Am J Sports Med 32/4: 899-908, 2004.
16. Halasi T., Kynsburg Á., Tállay A., Berkes I.: Changes in joint position sense after operatively treated lateral ankle instability.. Br J Sports Med 39/11: 818-824, 2005.
17. Halasi T., Pavlik A., Vleskó G., Tállay A.: Artroszkópos mozgásjavító műtétek a felső ugróízületben. (absztrakt) Sportorvosi Szemle 49/1: 57-58, 2008.
18. Halasi T.: Jones-törés műtéti kezelése sportolóknál. (MOT-MTT közös Kongresszusa, Pécs) Absztrakt. Magyar Traumatológia 53/suppl: 33. 2010.
19. Halasi T., Pavlik A., Toman J.: Jones-törés műtéti kezelése sportolóknál. Sportorvosi Szemle 53/2:58-63. 2012.
20. Halasi T., Toman J., Szakács N.: Szteroid injekciók a sportsebészeti gyakorlatban. Sportorvosi Szemle 53/3-4:94-98. 2012.
21. Tóth B., Légrádi J., Halasi T., Bereznai I.: Női labdarúgó izolált vesesérülése elülső tompa erőbehatásra Sportorvosi Szemle 27/2: 123-129, 1986.
22. Berkes I., Hehl I., Halasi T., Massányi L.: Sportsérülések az ökölvívásban Sportorvosi Szemle 27/3, 1986.
23. Tóth B., Légrádi J., Halasi T.: A Ramofix rugalmas kötöző anyag felhasználása urológiai kisműtéteknél Kórház- és orvostechnika 1986/6: 188,
24. Lejkó D., Tóth B., Bereznai I., Halasi T.: Térdízületi elülső keresztszalag pótlása műanyag szalaggal Sportorvosi Szemle 28/ , 1987.
25. Martos M., Tóth B., Halasi T.: Epicondylitis medialis és lateralis humeri kezelésével szerzett tapasztalataink Sportorvosi Szemle 28/3-4, 1987.
26. Lejkó D., Nyíredy G., Halasi T., Hehl I.: A teljes meniscus eltávolítás szerepe a degeneratív porcelváltozások kialakulásában (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 29/3-4: 200-201, 1988.
27. Martos M., Tóth B., Bereznai I., Csépai D., Halasi T.: Tapasztalataink a térdízület elülső keresztszalag sérülésének akut ellátásában (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 29/3-4: 206-207, 1988.
28. Lejkó D., Halasi T., Martos M.: Az adductor-syndroma diagnosztikája és kezelése során szerzett tapasztalataink Sportorvosi Szemle 34/2: 109-114, 1993.
29. Hehl I., Halasi T., Hagymási M.: Lágyrészsérülések, műtét után kialakult térdízületi mozgáskorlátozottság kezelése In: Sport és életmód. II. Orsz. Sporttud. Kongr. Előadások. Bp. 1993. II. kötet 51-59,
30. Hehl I., Berkes I., Halasi T., Hagymási M.: Tapasztalataink a térdízületi mozgáskorlátozottság műtéti kezelésében Magyar Traumatológia 37/4: 335-343, 1994.
31. Hehl I., Halasi T., Berkes I.: A meniscus-visszavarrás eredményei sportolóknál (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 36/1: 43, 1995.
32. Bartos G., Halasi T., Bereznai I.: A külbokaszalag akut sérüléseinek ellátása sportolóknál (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 36/1: 15, 1995.
33. Hepp F., Halasi T., Klemencsics Z.: Kosárlabdázók külbokaszalag sérülésének prevenciója (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 36/1: 44, 1995.
34. Hehl I., Halasi T., Berkes I.: A meniscus-visszavarrás Magyar Traumatológia 38/1: 19-28, 1995.
35. Hidas P., Berkes I., Halasi T.: A patella lateralizáció műtéti kezelése Sportorvosi Szemle 38/2: 89-96, 1997.
36. Szájbely J., Halasi T., Bártfai J.: A fedett Achilles-ín szakadás percutan műtéti megoldásának korszerű rehabilitációja (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 38/4: 266, 1997.
37. Tállay A., Hehl I., Halasi T.: Artroszkópos és nyitott meniscus reszekció eredményei sportoló és nem sportoló beteganyagban (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 38/4: 270, 1997.
38. Hehl I., Halasi T., Leopold L.: Az artroszkópia helye a 18 év alatti sportolók ellátásában (előadás-kivonat) Sportorvosi Szemle 38/4: 224, 1997.
39. Hidas P., Pavlik A., Berkes I., Halasi T.: Vordere Kreuzbandruptur bei Sportlern Arthroskopie 11/1: 78-81, 1998.
40. Tállay A., Halasi T., Hehl I.: The results of arthroscopic and open meniscus resection in professional and recreational athletes (abstract) ESSKA Congress Book of Abstracts, 90, 1998.
41. Tállay A., Halasi T., Hehl I., Berkes I.: Artroszkópos és nyitott meniszkusz reszekció hosszú távú eredményei sportoló és nem sportoló beteganyagban Sportorvosi Szemle 39/3: 181-190, 1998.
42. Tállay A., Halasi T., Berkes I.: A snowboard-sérülések bemutatása Sportorvosi Szemle 39/4: 237-245, 1998.
43. Tállay A., Berkes I., Halasi T.: Térdízületi diszlokáció (Áttekintés) Sportorvosi Szemle 40/1: 35-50, 1999.
44. Bereznai I., Halasi T., Tállay A., Berkes I.: Paratendinosis Achillei Sportorvosi Szemle 40/3, 173-180, 1999.
45. Krips R., van Dijk C.N., Halasi T., Lehtonen H., Moyen B., Lanzetta A., Farkas T., Karlsson J.: Anatomic reconstruction versus tenodesis for the treatment of chronic anterolateral instability of the ankle joint: a 2- to 10-year follow-up, multicenter study Knee Surg, Sports Traumatol, Arthrosc 8: 173-179, 2000.
46. Gulyás K., Halasi T., Haász P.: Hosszútávfutók sérüléseinek etiológiája és prevenciója Sportorvosi Szemle 42/2: 99-115, 2001.
47. Krips R., van Dijk C.N., Halasi T., Lehtonen H., Corradini C., Moyen B., Karlsson J.: Long-term outcome of anatomical reconstruction versus tenodesis for the treatment of chronic anterolateral instability of the ankle joint: a multicentre study. Foot Ankle Int 22(5): 415-421, 2001.
48. Krips R., van Dijk C.N., Lehtonen H., Halasi T., Moyen B., Karlsson J.: Sports Activity Level after Surgical Treatment of Chronic Anterolateral Ankle Instability. Am J Sports Med 30: 13-19, 2002.
49. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., Hidas P., Berkes I.: Elülső keresztszalag sérülés válogatott női kézilabdázóknál. Kezelési anomáliák. Sportorvosi Szemle, 43/2: 107-117, 2002.
50. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., Tóth Sz., Hidas P., Berkes I.: Patellofemoral pain syndrome in adolescent men. Evaluation of the biomechanical risk factors of the lower extremity. Ortopedia, Biomeccanica, Riabilitazione Sportiva, Abstracts book: 55-57, 2002.
51. Tállay A., Kynsburg Á., Pavlik A., Halasi T., Berkes I.: Patellofemoral pain syndrome in adolescents. Flamish J Sports Med, 24: 13-21, 2003.
52. Tállay A., Kynsburg Á., Tóth Sz., Pavlik A., Hidas P., Halasi T., Szendi P., Berkes I.: Patellofemoral pain syndrome in adolescent females. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa 1/1: 43-55, 2004.
53. Tállay A., Kynsburg Á., Tóth Sz., Szendi P., Pavlik A., Balogh E., Halasi T., Berkes I.: A patellofemoralis fájdalom szindróma prevalenciája. Orvosi Hetilap145/41: 2093-2101, 2004.
54. Tállay A., Pavlik A., Halasi T., Tóth Sz., Hidas P., Berkes I.: Patellofemoral Pain Syndrome in Adolescents. Evaluation of the biomechanical risk factors of the lower extremitiy. Flemish Journal of Sports medicine & Sports science. (közlésre elfogadva)
55. Toman J., Halasi T., Martos É: A szisztémás enzimterápia (Phlogenzym) hatékonyságának prospektív, randomizált összehasonlító vizsgálata bokadisztorzió esetén. Sportorvosi Szemle 45/1: 39-47, 2005.
56. Kynsburg Á., Halasi T., Tállay A., Berkes I.: Changes in joint position sense after conservatively treated lateral ankle instability. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 14: 1299-1306, 2006.
57. Pavlik A., Halasi T., Fröhlich P.: Diagnosis and treatment of lower limb stress fractures in elite athletes. Európai Sportorvosi Kongr. Prága, 2007. (Előadáskivonat) – Sportorvosi Szemle 48/3, 122. 2008.
58. Kynsburg Á., Halasi T., Pánics G., Tállay A.: Changes in ankle joint position sense in elite female handball players as a result of a special injury prevention training. Európai Sportorvosi Kongr. Prága, 2007. (Előadáskivonat) – Sportorvosi Szemle 48/3, 124. 2008.
59. Pavlik A., Halasi T., Fröhlich P., Balogh E.: Sportolók alsó végtagi fáradásos törésének diagnosztikája és kezelése. Sportorvosi Szemle 48/3, 100-107. 2008.
60. Kynsburg Á., Pánics G., Halasi T., Tállay A.: Changes in ankle joint position sense in elite female handball players as a result of a special injury-prevention training. (ESSKA Kongr. Oslo, 2010.) Abstract: KSSTA 18-Supplement 1, S57. 2010.
61. Kynsburg Á., Pánics G., Halasi T.: Long-term neuromuscular training and ankle joint position sense. Acta Physiol. Hung. 97 (2): 183-91. 2010.
62. Szakács N., Nyizsnyánszki A., Halasi T.: A bokán és a lábon elhelyezkedő járulékos csontok és szezámcsontok sportorvosi jelentősége. Sportorvosi Szemle 51/4, 145-151. 2010.
63. Tállay A., Dobos J., Pavlik A., Hidas P., Halasi T.: Vonzó-e a sportorvoslás 2012-ben Magyarországon. Sportorvosi Szemle 54/2, 51-55. 2013.
64. Tállay A., Dobos J., Pavlik A., Halasi T.: Korai térdízületi porckopás válogatott kézilabdázó nőknél. Sportorvosi Szemle 53/3-4: 89-93. 2012.

Előadások:


1. Nyizsnyánszki A., Halasi T., Kovács R., Tállay A., Toman J.: Az ultrahang vizsgálat szerepe a végtagi lágyrész sérülések diagnosztikájában. MST Kongr. Budapest, 2012.
2. Kovács R., Szakács N., Nyizsnyánszki A., Halasi T.: Sportképességet befolyásoló elváltozások a csuklón és a kézen. MST Kongr. Bp. 2014.
3. Nyizsnyánszki A., Halasi T, Kovács R., Tállay A., Toman J.: Az ultrahang szerepe a végtag lágyrész sérülések diagnosztikájában. Magyar Sportorvos Társaság Kongresszusa, 2012, Budapest.
4. Magyar Kézsebész Társaság 22. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma, Hajdúszoboszló, 2015. szept. 3 – 4. Szakács N. – Kovács R.: Az idei év első hat hónapjában osztályunkon végzett csukló artroszkópos beavatkozások
5. Magyar Kézsebész Társaság 22. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma, Hajdúszoboszló, 2015. szept. 3 – 4. Szakács N. – Kovács R.: Scapholunaris és lunatotriquetralis instabilitás miatt végzett fedett tűzések utánvizsgálata 2005 és 2015 között operált betegeknél
6. Magyar Kézsebész Társaság 22. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma, Hajdúszoboszló, 2015. szept. 3 – 4. Szakács N. – Kovács R.: Snowboard sérülés: Transscaphoid perilunaris ficam - esetbemutatás
7. Magyar Ortopéd Társaság és Magyar Traumatológus Társaság 2015. évi Közös Kongresszusa, Szombathely, 2015. júni. 11-13. Szakács N. – Kovács R.: Snowboard sérülés: Transscaphoid perilunaris ficam - esetbemutatás
8. Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Csukló nap, Budapest, 2015. ápr. 7, Szakács N. – Kovács R.: Scaphoidtörések klinikuma, kezelése
9. Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Csukló nap, Budapest, 2015. ápr. 7, Szakács N. – Kovács R.: SNAC/SLAC wrist pathológiája, ellátási stratégiák
10. Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Csukló nap, Budapest, 2015. ápr. 7, Kovács R. – Szakács N..: DRUJ sérülések kezelése. TFCCsérülések klinikuma, kezelési stratégiái.
11. Kézsebészeti szakvizsga előkészítő és szinten tartó tanfolyam, Szeged, 2015.január 26 – 30., Kovács R. – Szakács N..: Csukló arthroscopia.
12. Magyar Sportorvos Társaság 2014. évi Kongresszusa, Budapest, 2014. május 29 -31., Kovács R. – Szakács N..:Sportképességet befolyásoló elváltozások a csuklón és a kézen.
13. Magyar Sportorvos Társaság 2014. évi Kongresszusa, Budapest, 2014. május 29 -31., Szakács N.. - Kovács R.: Extensor csuklya sérülés ökölvívóknál
14. Magyar Ortopéd Társaság és Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi Közös Kongresszusa, Budapest, 2013. júni. 27-29. Kovács R - Szakács N. – Nyizsnyánszki - Balogh: Az ulnaris csuklópanaszok differenciáldiagnosztikája
15. XVIIth FESSH Congress, Antwerpen, Belgium, 20-23, June, 2012, Szakács N. – Kovács R.: Proximal row carpectomy and mosaicplasty in wrist arthritis - expanding the indication
16. Magyar Kézsebész Társaság 19. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma, Hajdúszoboszló, 2012. szept. 13 – 16. Szakács N. – Kovács R.: Carpal boss elõfordulása sportolóknál
17. Magyar Kézsebész Társaság 17. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma, Nyíregyháza, 2010. szept. 16-18., Szakács N. – Kovács R.: Mit tudunk ma a csukló propriocepcióról? Fiatal Kézsebészek Fóruma: I. díj
18. Magyar Sportorvos Társaság 2010. évi Kongresszusa, Budapest, 2010. okt. 14-16., Kovács R. – Szakács N.: A kéz és csukló sportsérüléseinek rögzítése
19. IV. Magyar Biomechanikai Konferencia, Pécs, 2010. máj. 7-8., Szakács N. – Kovács R. – Kiss R.M: Wrist proprioception – what do we know about it?
20. Magyar Kézsebész Társaság 16. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma, Győr, 2009. okt. 8-9., Szakács N. – Kovács R.: Végállomás – SNAC? Fiatal Kézsebészek Fóruma: I. díj
21. Amerikai Magyar Orvosszövetség Kongresszusa, Balatonfüred, 2009. aug. 21-22., Szakács N.- Kovács R.: A scapholunaris instabilitás bemutatása
22. Magyar Kézsebész Társaság 15. Kongresszusa, Budapest, 2008. szept. 19-20., Kovács R. – Sántha A. – Szakács N.: A proximális carpectomia – csak szükségmegoldás?!
23. XIII. Korányi Frigyes Tudományos Fórum. Budapest, 2008. április 10., Szakács N. – Kovács R.: Csuklóartroszkópiával szerzett tapasztalatok ismertetése
24. Semmelweis Egyetem TDK Konferencia, Budapest, 2008. február 15., Szakács N. – Kovács R.: Csuklóartroszkópiával szerzett tapasztalatok bemutatása, Helyezés: II. díj
25. Semmelweis Egyetem TDK Konferencia, Budapest, 2008. február 15., Dvorszky B. – Szakács N. – Kovács R.: A scapholunaris instabilitás bemutatása, Helyezés: III. díj
26. Magyar Ortopéd Társaság és Magyar Traumatológus Társaság 2007. évi Közös Kongresszusa, Nyíregyháza, 2007. június 20-23., Kovács R. – Sántha A. – Szakács N.: A csuklóartroszkópia lehetőségei és korlátai
27. XII. Korányi Frigyes Tudományos Fórum. Budapest, 2007. április 12., Szakács N. – Kovács R.: Epping- artroplasztikával szerzett tapasztalatok a nyeregízületi artrózis kezelésében, Helyezés: Különdíj
28. 14th Students' Scientific Conference, Marosvásárhely, 2007. márc. 29 - ápr. 01., Szakács N. – Kovács R.: Epping- artroplasztikával szerzett tapasztalatok a nyeregízületi artrózis kezelésében, Helyezés: Különdíj
29. Magyar Kézsebész Társaság 13. Kongresszusa, Kecskemét, 2006. május 25-27., Kovács R. – Sántha A. - Börzsei V. – Szakács N: Epping-artroplasztikával szerzett tapasztalataink

 

Közlemények:

1. Kovács Rita, Sántha Andrea, Balajti Noémi, Martos Éva, Balogh Endre. A radius distalis epifízisének elváltozásai tornászoknál. Sportorvosi Szemle 1998/3: 171-180.
2. Kovács Rita, Sántha Andrea, Balajti Noémi, Szilágyi György. A triangularis fibrocartilago komplexum funkcionális anatómiája,sérüléseinek etiológiája. Magyar Traumatológia, Ortopédia ,Kézsebészet,Plasztikai Sebészet 1996.5:389-394
3. Balajti Noémi, Sántha Andrea, Kovács Rita. Diagnosztikus és operatív csuklóízületi artroszkópia. Magyar Traumatológia, Ortopédia ,Kézsebészet,Plasztikai Sebészet 38,1995.1: 3-10.
4. Balajti Noémi, Sántha Andrea, Kovács Rita. A carpal tunnel-szindróma endoszkópos műtéti megoldása. Magyar Traumatológia,Ortopédia ,Kézsebészet,Plasztikai Sebészet 37,1994.2:191-195.
5. Mozgásszervi lágyrészelváltozások fizikális vizsgálata: „A kéz fizikális vizsgálata" c. fejezet, Tanulmányi segédanyag (CD ROM), Melinda Kiadó,2001.

Koronavírus
Hivatalos koronavírus tájékoztatók
Megjelenések
Megjelenések
Mozogj otthon!
Mozogj otthon!
Heti Jótanács egészség
Heti jótanács - egészség
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info
Cím
1113 Budapest, Karolina út 27.
Telefon
+36 1 488 61 00
Fax
+36 1 375 32 92

Belépés

Email
info@osei.hu (ügyfélszolgálati elérhetőségünk)
Web
www.osei.hu ; www.sportkorhaz.hu