ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!

Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27.
Bejárat: Diószegi út 64.

Csatlakozási felhívás a Híd Kárpátaljáért Programhoz

Tisztelt Sportbarátaink!

 A magyar sport meghatározó szervezeteinek vezetőiként közösen azt valljuk, hogy a minden jóakaratú embert megdöbbentő ukrajnai háborús helyzetben nekünk is kötelességünk segítséget nyújtani, ezért csatlakoztunk az Ukrajnából, különösen Kárpátaljáról a háború elől menekülőket segítő Híd Kárpátaljáért Programhoz.

 Arra kérjük a magyar sportszervezetek tagjait, a sportolókat, az edzőket, más sportszakembereket, a magyar sport lelkes szurkolóit, hogy csatlakozzanak az adománygyűjtéshez, vegyenek részt a közös összefogásban a háború elöl menekülők és annak következményeitől szenvedők segítése érdekében. Kérjük a sportszervezetek vezetőit, hogy a Híd Kárpátaljáért Programban való részvétel lehetőségeiről és részleteiről tájékoztassák a sportolókat, az edzőket, más szakembereket, a sportszervezetek munkatársait, és természetesen a szurkolókat is.

 A segítségnyújtó akcióhoz háromféleképpen is lehet csatlakozni:

 A 1357-es telefonszámon elérhető „Híd Kárpátaljáért” adománygyűjtő vonalra érkező minden hívás 500 forint támogatást jelent.

 Pénzbeli felajánlások a Nemzeti Összefogás számlaszámára juttathatóak el: 11711711-22222222

 Tartós élelmiszer segélycsomagokat a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt irodáiba országszerte várják.

 Segítsünk minél többen!

 Gyulay Zsolt
elnök

Magyar Olimpiai Bizottság

Szabó László
elnök

Magyar Paralimpiai Bizottság

Deutsch Tamás
elnök

Sportegyesületek Országos Szövetsége

Dr. Mészáros János
elnök

Nemzeti Versenysport Szövetség

Balogh Gábor
Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

Sterbenz Tamás
rektor

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Dr. Soós Ágnes
főigazgató

Országos Sportegészségügyi Intézet

Szöllősi György
elnök

Magyar Sportújságírók Szövetsége

Molnár Zoltán
elnök

Magyar Edzők Társasága

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 366/2021. (VI.30.) Korm. rendelet 2021. augusztus 9., hétfőtől hatályba lépő rendelkezései szerint

- aki külföldön kapott oltása tekintetében magyar védettségi igazolványra jogosult, illetve
- aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amellyel kétoldalú megállapodás alapján kölcsönösen elismertek az igazolások
jogosult Uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: DCC) igénylésére is.
 
Az ezzel kapcsolatos kérelmet az ügyfelek a kormányablakokban nyújthatják be. Az ügyfeleknek a kérelmükkel együtt az oltás beadásának igazolását kell benyújtaniuk. A kormányablakok feladata, hogy a kérelmeket átvegyék és továbbítsák az illetékes egészségügyi szolgáltató (A Fővárosban 4 kórház: ÉKC, Szent Imre Kórház, DPC, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ) felé. Az egészségügyi szolgáltató a megküldött adatok alapján az EESZT-ben rögzíti az oltás tényét. A rögzítést követően a DCC kiállításának szabályai változatlanok.
 
A Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltatónak az adatok felülvizsgálatát, kijavítását soron kívül, legfeljebb 72 órán belül szükséges elvégeznie.
 
Tájékoztatom, hogy a kormányablakokban előterjesztett kérelmek a 4 érintett intézmény által korábban kijelölt uniós védettségi igazolvánnyal kapcsolatos technikai email címekre kerülnek továbbításra.
 
Mellékelten megküldöm a fővárosi kormányablakok, valamint a Pest megyei járási hivataloknál beadott kérelmek egészségügyi szolgáltatók részére történő továbbítások beosztását, melyre figyelemmel meghatározásra került a kérelmek megküldésének szabályozása.
 
Kérem, hogy a tájékoztatókban foglaltakat minden érintett munkatársával szíveskedjen megismertetni.
 
Közreműködését köszönöm.
 
Tisztelettel:
 
dr. Mészár Erika
főigazgató
nevében és megbízásából
 
Ács Péter
mb. igazgató

Tisztelt Sportolóink, Betegeink és Hozzátartozóik!

Az EMMI miniszterének 3/2020. (XI. 06.) egyedi utasítása alapján 2020. november 09-től minden fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézet köteles a NEAK finanszírozott ágykapacitásának 40%-át a COVID-19 ellátásra biztosítani. Ez a kötelezettség intézetünk esetében jelenleg 40 ágy biztosítását jelenti, mely az A épület 2. emeletén (korábbi Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály) került kijelölésre.

A COVID-19 Osztály szakmai vezetője: Dr. Tarr Márton

A COVID-19 Osztály főnővére: Gyetvainé Pertik Ágnes 

Az osztályra csak és kizárólag az OMSZ által szállított betegek kerülnek felvételre!

A beteglátogatás és kapcsolattartás rendje:

A fekvőbetegek látogatása az országos tisztifőorvos 42935-1/2020/EÜIG. számú határozata alapján szigorúan tilos! A teljes látogatási tilalom 2020. szeptember 4-től visszavonásig érvényes.

A súlyos állapotú, végstádiumú betegeknek azonban az Eütv. 11.§ (3)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint joga van arra, hogy az általa megjelölt személy (1 fő) mellette tartózkodjon.

Azonban fontos, hogy erre az esetre is vonatkozik az egyéni védőeszközök szabályos és folyamatos viselésének kötelezettsége, illetve ezen megjelölt személyek kötelesek betartani az egészségügyi személyzet kéréseit, utasításait. Más beteget nem látogathatnak, az osztályon csak a beteg mellett tartózkodhatnak, az egészségügyi ellátást nem zavarhatják.

A látogatási tilalom ideje alatt a betegek hozzátartozóinak lehetőséget biztosítunk a telefonon történő tájékoztatásra, amennyiben a közeli hozzátartozó hitelesen tudja igazolni a beteg kilétét (tudja a beteg születési idejét, anyja nevét, vagy más, e tekintetben releváns adatot). 

A tájékoztatásra kijelölt időszak: minden nap 16-18 óra között a 488-61-81-es telefonszámon. Amennyiben munkatársaink éppen betegellátást végeznek, nem minden esetben fogják tudni felvenni a telefont, így kérjük szíves türelmüket, hiszen a betegek ellátása elsődleges számunkra!!! 

A látogatási tilalom életbe lépésével párhuzamosan a hozzátartozók, látogatók által a bent fekvő betegek részére behozott csomagok átvételét minden nap 15-19 óra között végezzük a Diószegi út 64. szám alatti portán.

A csomagok osztályokra történő eljuttatásáról gondoskodunk. (Kérjük, hogy gyorsan romló élelmiszereket ne küldjenek be.)

Kedves Sportolók!

Alábbiakban szeretnénk mindenkit ismét röviden tájékoztatni a sportorvosi vizsgálatok menetéről és díjazásáról: 

A sportorvosi vizsgálat menete:
Az egyesületnél igazolt sportoló előzetesen egyeztetett időpontban jelentkezik az Országos Sportegészségügyi Hálózathoz tartozó sportorvosnál.
A külső helyszínen végzett vizsgálatoknál az egyesület rendeli meg a vizsgálatokat a sportorvostól.
A sportorvosi vizsgálat elemei: a kitöltött és aláírt sportolói kérdőív ellenőrzése, szóbeli kikérdezés, fizikális vizsgálat, vérnyomásmérés, 12 elvezetéses EKG, vizeletvizsgálat, 35 év felett vérvizsgálat. Sportágtól függően egyéb kiegészítő vizsgálatok elvégzése (ortopédia, szemészet, neurológia, gégészet).
Hozott leletek esetén, a megfelelően elvégzett és validált vizsgálatok eredményét a sportorvos elfogadhatja (ebben az esetben a sportorvosi rendelőben végzett sportorvosi vizsgálat maga, érvényes TAJ számmal és rendezett jogviszonnyal az amatőr sportolóknak térítésmentes).

A vizsgálat adatai és az alkalmasság elbírálása után a sportoló minősítése is rögzítésre kerül az elektronikus rendszerben (Sportorvosi Regiszter), valamint papír alapú versenyengedély esetén bepecsételésre kerül a sportolói igazolványba. Ezt követően az érvényes versenyengedély lekérdezhető az OSEI online felületén. 

A sportorvosi vizsgálatok díjazása:
Amennyiben a kiegészítő vizsgálatokat a sportorvos végzi (EKG, labor, vízus) amatőr sportolók részére 18 év alatt 1000 Ft, 18 év felett 2000 Ft a vizsgálat díja.
Külső helyszínen végzett vizsgálat esetén sportolónként további 1000 Ft kiszállási díj kerül felszámításra.
Az OSEI Karolina úti központjában (BSC) érvényes TAJ számmal rendelkező amatőr sportolók részére ingyenes a vizsgálat.
Hivatásos sportolók részére a sportorvosi vizsgálat díja 9700 Ft.
Az egyesület felé a vizsgálatok díja számlán kerül kiállításra, magányszemélynek nyugtát állít ki a sportorvos, számla igény esetén az Intézet állítja ki azt.  
Átpecsételés minden esetben 1000 Ft.
A fenti információkat részletesen megtalálják honlapunkon is.

Sportolók esetében a COVID-19 betegség mellett végzett fizikai aktivitás fokozott kockázatot jelent a COVID-19 betegség szövődményeinek kialakulására.

Kérünk mindenkit a felelősségteljes magatartásra!

 

Kedves Sportolók, Versenyzők!

 

A járványügyi vészhelyzetben a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a versenyszerűen sportolóknak hivatalos okirattal kell igazolni a versenyzői státuszukat.

 

Szeretnénk ezúton is felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a fenti okiratot az illetékes sportszövetség vagy sportegyesület állítja ki a Kormányhivatal oldaláról letölthető minta alapján, melyben hivatalosan is nyilatkozik a sportoló versenyzői státuszáról.

Az érvényes sportorvosi engedélyüket honlapunk sportorvosi engedély lekérdező menüpontjánál tudják letölteni, kinyomtatni, azonban ez nem igazolja önmagában a versenyzői státusz tényét.

Amennyiben szükséges a sportorvosi engedély megújítása, kiállítása, kérjük online előjegyzési rendszerünkön keresztül vagy telefonon foglaljanak időpontot!

Addig is azt javasoljuk, hogy a kijárási korlátozásoknak megfelelően a sportolást önállóan végezzék, kerülve a csoportosulást, valamint a távolságtartás szabályait minden esetben tartsák be!

 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Koronavírus
Hivatalos koronavírus tájékoztatók
Megjelenések
Megjelenések
Mozogj otthon!
Mozogj otthon!
Heti Jótanács egészség
Heti jótanács - egészség
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info
Cím
1113 Budapest, Karolina út 27.
Telefon
+36 1 488 61 00
Fax
+36 1 375 32 92

Belépés

Email
info@osei.hu (ügyfélszolgálati elérhetőségünk)
Web
www.osei.hu ; www.sportkorhaz.hu